Kontur #8

 

7.00 

I Kontur #8 Bokklubb lyfts läsandet som en social verksamhet fram. Läsningen förhåller sig till all text som omgärdar litteraturen: kritik, den akademiska världen, intervjuer, författaren som persona, digitala forum, bokhandlar, bibliotek, läsande vänner och trender som löst anknyter till det som sker i litteraturvärlden.

Numret innehåller en chatt av podcasten Gästabudet (Mikaela Blomqvist, Victor Malm, Rebecka Kärde och Lyra Koli) och en personligt hållen text av bokomslagsgrafikern Nanó Wallenius. En poetisk dialog mellan författaren Clarice Lispector och hennes karaktär, skriven av Elin Bengtsson. En essä om bokklubbarnas historia och romantiska komedier av Daniela Lillhannus. Därtill Agri Ismaïls text om litteratursamtal på Twitter under 2010-talet och Axel Östmans fiktionalisering av hierarkierna på en poesifestival. Mellan de längre texterna går det att läsa vittnesmål från åtta personer, som med sina olika perspektiv bidrar med tankar om vad en bokklubb varit för dem.

Kontur #8 är formgivet av Samuli Saarinen. Det är tryckt hos Jemini Press, Stockholm 2020, och innehåller även en illustration av dem. Sidantal: 56. Numret är nitat och tryckt på Holmen TRND 80 gsm med risofärgerna F.Gold och Aqua.

Redaktörer för numret: Melinda Lindholm Stiernquist och Hanna Ylöstalo.

Category: