Kontur #5

 

7.00 

Kontur 1/2019 undersöker temat djur och djurens potential. Texterna och bildkollaget utmanar vårt sätt att betrakta och förhålla oss till djur genom olika synsätt – fiktiva, faktiska och symboliska. Flera av texterna rör sig i gränslandet mellan teoretiska perspektiv, personlig essäistik och skönlitteratur.

Kontur är ett laboratorium som undersöker potentialen i att skriva och leva tillsammans, och utforskar etablerade begrepp ur nya vinklar. Det gäller även arbetsprocessen och tidskriften som produkt. Kontur är en process som är i ständig förändring och som samtidigt formar oss som kontribuerar till Kontur. Kontur är baserad i Helsingfors. Kontur är en flerspråkig tidskrift som utkommer i tryckt form fyra gånger per år.

Kontur 1/2019 explores animals and their potential. This issue is a collaboration between: Kaneli Johansson, Mathilda Larsson, Jaques Derrida (translated by Anna Tuomikoski), Laura Sarasoja, Edith Keto, Victor von Hellens, Hilla Körkkö, Inari Nikkanen, Onni Hyöty, Hanna Ylöstalo, Heidi Hakala, Tania Nathan, Minna Tallberg, Mia Öblom, Hilla Kurki and Samuli Saarinen.

Category: